Julemesseforberedelser

Et lavterskel tilbud som hver høst samler mange ivrige damer både i og utenfor menigheten vår til arbeidsmøter.
I løpet av vinterhalvåret er det også enkelte samlinger.

Hovedleder: Karin Frøsland

Julemesseforberedelser Julemesseforberedelser

 

Powered by Cornerstone