Smågrupper

Hensikt med dette arbeidet er at samlingene skal gi hjelp til kristenliv i hverdagen; å inspirere og oppmuntre hverandre til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus.
Det er alltid plass til nye på alle grupper! Vi vil at flere skal bli kjent med Jesus! Når vi deler ei gruppe, så feirer vi!

Målgruppen er folk som kan tenke seg jevnlige møter i en mindre gruppe. Folk som ønsker muligheten til å bli sett, hørt og over tid bli bedre kjent med noen som en i kirka ellers bare er på hils med.

Gruppesamlingen inneholder fire deler: sosial del, bønn, Bibel og oppdraget vi kristne er kalt til – eller sagt på en annen måte ….
* fra mennesker til mennesker
* fra menneske til Gud
* fra Gud til mennesker
* fra mennesker til verden

Påmelding til eller spørsmål om smågruppe-arbeidet kan avklares ved å kontakte diakon Åse Lyseng, tlf 98484116

Smågrupper Smågrupper
Powered by Cornerstone