Lederskap

Styre og stell


Flekkefjord Frikirke har et diakonråd med ansvar for praktiske og økonomiske oppgaver. Diakoner kalles av menigheten og sitter tre år av gangen.
Flekkefjord Frikirke har et eldsteråd som er menighetens styre og tar avgjørelser innen åndelig ledelse og personalbehandling. Eldsterådet er ordinerte medlemmer kalt av menigheten med funksjon fram til pensjonistalder.
Menighetsråd består av både eldsteråd og diakonråd. Menighetsråd fremmer forslag til menighetsmøtet om ansettelser, budsjett og større investeringer.
I Flekkefjord Frikirke er Menighetsmøtet er øverste beslutningsmyndighet i menigheten. Valg avgjøres av medlemmer som har stemmerett.

 

Eldsterådets medlemmer


Kari S. Danielsen, Lars Aksel Teistedal, Asbjørn Skåland (permisjon), Ruben Ravnå, Inger M. Fredheim og Vidar Andersen. 


Diakonrådets medlemmer


Åse Haraldsen Lyseng, Rolf Bernhard Strømland, Berit Løvgren, Eva Andersen, Petter Rappe, ​Reidar Frøsland og  Tormod Fredheim.

Powered by Cornerstone